Haberleşme Birimi
21 Ağustos 2020

 1. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı tüm birimlerdeki telli-telsiz haberleşme, iletişim ve bağlı elemanların donanımsal ve yazılımsal olarak kurulumunun temini, bütünlüğünü ile çalışırlığını ve bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilmesini sağlamak.
 2. Komuta Kontrol Merkezinin diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile mevcut olan veri alış verişini sağlayan Haberleşme ve iletişim Sistemlerinin 24 saat kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.
 3. Haberleşme, iletişim sistem ve yazılımlarının rutin kontrolünü ve bilgi akışının sürekliliğini sağlar. Bu amaçla gerektiğinde ilgili kuruluş ile görüşme ve resmi yazışma yapmak.
 4. GPS ve Navigasyon data hatlarının açılma, kapanma ve yeni hat tahsisini sağlamak.
 5. GPS takibinden düşen ambulansların gerekçelerini araştırır, giderilmesi için gerekli girişimleri sağlamak.
 6. Entegre navigasyon cihazlarının çalışmasını izler, arızalananların tamir, bakım ve onarımını sağlar, eksilenlerin yerine konmasını sağlar. Kusurlular hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmak.
 7. Başhekimlikçe belirlenen telsiz kodlarının tüm telsizlere program aracılığı ile girilmesini sağlamak.
 8. Tüm telsiz donanımları ile R/L ve aktarıcıların bakım, tamir ve onarımlarını kesintisiz hizmet sağlayacak şekilde temin etmek.
 9. Birinci ve ikinci frekansları, il genelinde kullanılan afet frekansları ve simpleks kanallarının kesintisiz çalışmasını temin etmek.
 10. VHF, UHF ve HF frekanslardan haberleşmeyi sağlar. Haberleşme kanallarını takip eder ve izinsiz girişleri kontrol ederek, yetkili makamlara bildirimlerini sağlamak.
 11. Personelin telsiz sistemini düzenli kullanımı sağlamak için gerekli hizmet içi eğitimleri yapmak.
 12. R/L enerji hatlarının düzenli ve kesintisiz çalışması için gerekli önlem ve tedbirleri almak.
 13. Dahili ve harici analog ve IP kamera sistemlerinin düzenli ve sorunsuz çalışmasını sağlamak.
 14. Sabit uydu telefonun sürekli olarak iletişime açık olmasını sağlar.
 15. HF telsiz sisteminin sürekli açık ve çalışır durumda olmasını, düzenli bakımlarını yapılmasını sağlamak.
 16. Video konferans sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
 17. Mobil acil komuta ve yedek komuta sistemlerinin haberleşme, iletişim donanımının periyodik bakımının yapılarak hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak.
 18. Kurumda Haberleşme ve iletişim güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut durum ve risklerin yapar, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
 19. İstasyonlardaki entegre navigasyon cihazları kullanıcı eğitimlerini yapar, bakımını yaparak, gerekenleri servise göndermek.
 20. Acil çağrı sisteminde yaşanan kesinti durumlarında alternatif sistemlerin (analog hatlar) devreye sokulmasını ve arızanın giderilmesini ya da giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesini sağlamak.
 21. Hizmetin kalitesini artırmaya yönelik olarak, gerek hizmet alan kişilere gerekse çalışan personele ve diğer sağlık hizmeti veren kurum-kuruluşlara yönelik işleyişi kolaylaştırıcı haberleşme ve iletişim araçları araştırmaları, öneri ve görüş bildirilmesini ve bu çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 22. Alanı ile ilgili eğitimleri planlar, koordine eder, yapar veya yapılmasını sağlamak.
 23. Tüm işlemleri, bildirimi ardından derhal çözüme kavuşturacak girişimleri tamamlamak.
 24. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.